Zajgenerátorok

Počuli ste o tzv. generátoroch bieleho šumu?

Na trhu sa nachádza veľká ponuka tzv. rušičiek signálu. Často sa ponúkajú ako spoľahlivé riešenie proti odpočúvaniu. Ale…

Moderné odpočúvacie zariadenia potrebujú príjem elektriny, no nie vždy na to prídeme okamžite.

Dá sa vôbec chrániť pred odpočúvaním smerových mikrofónov?

Hívjon biztonságosan

Dnes je samozrejmosťou, že prostredníctvom telefonických hovorov vybavujeme nielen svoje služobné, ale aj súkromné záležitosti. Mnohé z nich sú citlivé. Ako sa chrániť pred neželaným zneužitím inými osobami?

A jog és a magánszféra védelme

Ako sa právne pozerať na služby súvisiace s odhaľovaním a ochranou pred odpočúvaním?

TOP