TÖBBET SZERETNÉK TUDNI

Ipari kémkedés, találkozók és telefonbeszélgetések lehallgatása, adatlopás számítógépekről és szerverekről. Napjaink nemkívánatos realitása, ami mindenkit veszélybe sodorhat. Legyen szó a magánszféráról vagy a munkahelyről. Fontos, hogy az ilyen aktivitásokat idejében azonosítsák, és megoldást javasoljanak arra, hogyan lehet a nemkívánatos kémkedés ellen védekezni.

Szolgáltatások

Szolgáltatásainkat az alábbi területeken kínáljuk:
 • térségek monitoringja a lehallgató berendezések azonosítása és lokalizálása érdekében
 • ipari kémkedés elleni védelem,
 • a mobil berendezéseken történő beszélgetések bebiztosítása,
 • találkozókon és tanácskozásokon elhangzó beszélgetések bebiztosítása,
 • adat- és kibernetikai biztonság,
 • Biztonsági projekt kidolgozása és aktualizálása (GDPR),
 • az infrastruktúra és a szerverek bebiztosítása.

Napjainkban a modern lehallgató berendezések különböző alakot ölthetnek. Elrejthetők mindennap használatos berendezésekben (toll, elektromos dugaszaljzat, lámpa, hosszabbító kábel...), lehetnekszilárdan felszerelve egyhelyiségben vagy elhelyezve a szomszéd helyiségben. Irányíthatók távúton, vagy pontosanbeállíthatók bizonyos időszakaszra is. És az aktivitásoknak éppen ez az a fajtája, mely a szükséges műszaki felszerelésselnem rendelkező laikus számáranehezen felfedhető.

Társaságunk a megfigyelő és lehallgató berendezések elleni védelemkéntkomplex monitoringot, komplex szkríninget (ún. elektronikus féregtelenítést) kínál Önnek.

A térség szkríningje az alábbiakat foglalja magában:

 • a térségek gyors/hosszan tartó szkríningje,
 • a telepített műszaki eszközök, berendezések és elosztók ellenőrzése,
 • a potenciális biztonsági fenyegetettségeknek, valamint az ipari kémkedési támadások és kockázatok lehetőségének azonosítása,
 • az elvégzett audit értékelése, valamint a védelmi-technikai intézkedéseket és eszközöket illető javaslatok, a térségek, a kommunikáció, az adatok és az IT biztonságának optimalizálása.

Az audit kimenete az adott térségek biztonsági-műszaki állapotáról készültjegyzőkönyv, benne a kockázatok azonosításával,valamint az ajánlott intézkedések elvégzésére vonatkozó megállapításokkal és javaslatokkal.

Ügyfélként előre tájékoztatjuk minden elvégzendő műveletről, tájékoztatjuk az esetleges kockázatokról, és a műveletek elvégzését pedig egyenként jóvá kell hagynia. A  folyamat teljes egészében mindig az Ön ellenőrzése alatt lesz. Mindegyik művelet csakis a titoktartásról és a bizalmas információk megőrzéséről szóló szerződés aláírását követően végezhető el.

Ár: már 30 €/m3-től (a végleges ár függ a szolgáltatások terjedelmétől)

A mobil hangkommunikáció a két vagy több személy közti távolsági kommunikáció leggyakrabban alkalmazott módja. Egyúttal viszont egyike a legsérülékenyebb módoknak a harmadik fél általi lehallgatás szempontjából. Sok applikációt kínálnak ugyan, de azoknagyrészt nem garantálják a biztonságot, gyakran csak azok készítőjének marketinghúzásáról van szó, esetleg valójában csak szórakozásra szánt kommunikációs eszközök. Az adatátvitel gyakran kódolatlan, ill. nem kellő mértékben kódolt.

Megoldástkínálunk Önnek aSilentel applikáció formájában. Minden hozzáférhető mobil operációs rendszer számára alkalmas(Android, iOS, Windows, BlackBerry).Olyan megoldásról van szó, mely a hívó felek között biztosítja a beszélgetés kódolását, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy a beszélgetés alatt Önt valaki lehallgathassa.

A megoldás az alábbiak kódolását kínáljaa résztvevők között:

 • Beszélgetések
 • Konferenciák
 • A mobil berendezéseken levő elérhetőségek
 • Adatátvitel
 • Üzenetátvitel
 • A mobil berendezések adattárai

Az applikáció alkalmazása a NATO tagállamokban rendszeresen hitelesítve van.Alkalmazásával garantálja beszélgetései biztonságát, és időt nyer a partnereivel történő kölcsönös találkozásokra.

Ár: már 15 €-tól 1 berendezés/felhasználó számára egy hónapra

Az üzleti találkozók, tárgyalások vagy tanácskozások azon legfontosabb tevékenységek közé tartoznak, melyeket védeni kell a lehallgatás vagy kémkedés ellen. Olyan elérhető megoldást kínálunk, mely védelmet biztosít a beszélgetés harmadik fél irányában történő nemkívánatoskiszivárgása ellen, és de facto lehetetlenné teszi annak felvételét. Bárki is tartózkodjon az Ön közelében, nem fogja érteni a részvevők kommunikációját. Sőt ezt a megoldást nem biztosított térségekben is használhatja, ésennek ellenére is garantálhatóa maximális biztonság a beszélgetés harmadik fél által történő lehallgatásával szemben.

Druid rendszermegbízhatóan védi felhasználóit a lehallgatás minden módjával szemben, beleértve a diktafonnal vagy mobiltelefonnal történő felvételt is. Lényegtelen, hogy a lehallgatókészülék az adott helyiségben van elrejtve, a tárgyalás egyik résztvevőjének ruházatában van, vagy közvetlen közelben, az asztalon helyezkedik el.Az egyedi megoldás alapja az emberi beszéddel párhuzamosan történő digitális zavarás. A zavarás az emberi hangnál sokszorosan erősebb,és a felvételből semmilyen módszerrel sem távolítható el.Az így biztosított tárgyalás még azon másszemélyek számára is érthetetlen, akik ugyan jelen vannak, de nem a Druid rendszeren keresztül kommunikálnak.

Két Druid rendszert a mellékelt kábellel lehet összekötni, s ily módona tárgyalásona lehallgatás és a felvételkészítése elleni védelem egyszerre akár 12 személy számára is biztosítható. Az így csatlakoztatott mindkét egység digitális zavarást generál,miközben teljes mértékű duplex kommunikációt tesz lehetővéminden résztvevő között.

A berendezés terepen vagy autóban is használhatóállandó táplálás nélkül. A beépített akkumulátorról történő állandóüzemelés időtartama 4 - 6 óra. Az akkumulátor kapacitása közvetlenül a berendezés kijelzőjén van feltüntetve. Hálózati táplálás esetén a használati idő gyakorlatilag korlátlan.

Ha a berendezést más helyre kell átvinni, a felhasználó bizonyáranagyra értékeli majd az ellenálló és zárható kofferben való kiszerelést, mely számkóddal és mechanikus zárral védett. A kofferbe belefér a teljes rendszer, beleértve 4 darab headsetet és a hálózati töltő adaptert is.

Druid teljesen automatikus, nem igényelsemmilyen beállítást vagy szakszerű telepítést, amiegy átlagos zajgenerátor használata esetén szükséges. Használata gyors és kényelmes, a Druid rendszer használatával történő védelmet tapasztalatlan felhasználó is igénybe veheti. A berendezés teljes egészében Európában készült, és minőségi fémtesttel rendelkező, pontos kivitellel büszkélkedhet.

A berendezés ára: már 2 500 €-tól

Kölcsönzés is lehetséges 80 €/nap-tól

Sok felhasználó és társaság úgy gondolja, hogy a fontos adatoknak a PC-jükről vagy a szervereikről történő szivárgását megakadályozzaavírusirtó, ill. a tűzfal. Az adatvédelem azonban nem csak egy vagy két védelemről szól. Intézkedések teljesegészéről van szó, melyek mindig speciálisan az adott egyénre vagy a nagy társaságra szabottak. A figyelem középpontjába azokat a dolgokat kell állítani, melyek a megelőzést, ill. az intézkedések folyamatát biztosítják a kibertámadás esetén.

 • Penetrációs tesztelés
 • Szociális mérnökség+ Mystery shopping
 • A végberendezések ellenállóképességének tesztelése
 • Adatforgalom és kapcsolódások diagnosztikája és tesztelése
 • Biztonsági standardok analízise és definiálása
 • Hatályos és hitelesített eszközök állományainak definiálása
 • Biztonsági profilok definiálása és kialakítása
 • Információs biztonság tesztelése– Az információs rendszer, infrastruktúra, a folyamatok és praktikák biztosításának értékelése:
  • a fizikai biztosítottság vizsgálata
  • a működési biztonság vizsgálata
  • az irányítás/igazgatás és a politika vizsgálata

A fizikai biztonság tesztelése

 • Hozzáférés a szerverekhez
 • Hozzáférés az adattárolókhoz
 • Hozzáférés a munkaállomásokhoz
 • Hozzáférés a hordozható berendezésekhez (mobil, táblagép)
 • Szünetmentes tápegységek
 • Tűzvédelmi intézkedések
 • Klimatizáció

Az infrastruktúra tesztelése

 • Hálózatbiztonság – a hálózat topológiájában felhasznált biztonsági elemek
 • Kommunikációs biztonság (e-mailek, adatok)
 • Rendszerek biztonsága (káros kód, elégedetlen munkavállaló, támadó stb. elleni védelem)
 • HW kockázatok tesztelése és az azok elleni védelem
 • A drótmentes – wifi – csatlakozás biztonsága
 • Archiválás
 • Applikációk biztonsága – alapszint

Az irányítás/igazgatás és a politika vizsgálata

 • A beállított biztonsági folyamatok ellenőrzése
  Meghatározott személyek, jelszótárak kényszerhelyzet esetére, eszközök hozzáférése kényszerhelyzet esetén stb.
 • Dokumentumok ellenőrzése (procedúrák, politikák, útmutatók)
  A dokumentumoknak kellene behatárolniuk a munkavállalók és a munkáltatójogait és kötelességeit, továbbá azonprocedúrákat, melyeket például a munkavállaló felmondása, katasztrófa stb. esetén kell elvégezni.
 • Szociális mérnökség
  Ppéldául telefonon/e-mailbentörténő információszerzés a társaságról, a munkavállalókról, jelszavakról, munkavállalónak történő álcázás, mystery shopping stb.

Az információs biztonság tesztelésének kimenete az információs biztonság állapotáról készült jegyzőkönyv, benne a kockázatok és megállapítások definíciójával, valamint az ajánlottintézkedések elvégzésére vonatkozó javaslattal. Az ügyfél számára egyúttal elkészítjük az ügyfél belső munkavállalóinak szánt anyagot is, mégpedig az információs biztonságot taglalókézikönyv és irányelv formájában. Az ügyfél érdeklődése eseténcsoportos oktatást is biztosítunka munkavállalói, esetleg a menedzserei számára.

A szolgáltatások ára függ a munkák terjedelmének elemzésétől. A konzultációt minden ügyfél számára speciálisan végezzük, és díjtalan.

TOP