VĚDĚT VÍC

Průmyslová špionáž, odposlouchávání schůzek a telefonátů, krádež dat z počítačů a serverů. Nechtěná realita dnešních dní, která může ohrozit kohokoli z nás. Ať už v soukromí, nebo na pracovišti. Takovéto aktivity je důležité včas identifikovat a navrhnout řešení, jak se před nežádoucí špionáží chránit.

Služby

Oblasti, v nichž poskytujeme své služby:
 • Monitoring prostor s cílem identifikovat a lokalizovat odposlouchávací zařízení,
 • Ochrana před průmyslovou špionáží,
 • Zabezpečení hovorů mobilních zařízení,
 • Zabezpečení rozhovorů během setkání a porad,
 • Datová a kybernetická bezpečnost,
 • Vypracování a údržba Bezpečnostního projektu (GDPR),
 • Zabezpečení infrastruktury a serverů.

Moderní odposlouchávací zařízení mají dnes různou podobu. Mohou být ukrytá v zařízeních běžné spotřeby (pero, elektrická zásuvka, svítidlo, prodlužovací kabely...), mohou být napevno namontované v místnosti či umístěné ve vedlejší místnosti. Mohou se ovládat na dálku nebo přesně načasovat jen na určitý časový úsek. A právě tento druh aktivity je pro laika bez potřebného technického vybavení těžko odhalitelný.

Naše společnost vám nabízí komplexní monitoring, komplexní screening (tzv. elektronickou deratizaci) jako ochranu před monitorovacími a odposlouchávacími zařízeními.

Ve screeningu prostoru je obsaženo:

 • rychlý/dlouhodobý screening prostor,
 • kontrola instalovaných technických prostředků, zařízení a rozvodů,
 • identifikace potenciálních bezpečnostních hrozeb a možností průmyslově-špionážních útoků a rizik,
 • vyhodnocení vykonaného auditu a návrh obranně-technických opatření a prostředků, optimalizace bezpečnosti prostor, komunikace, dat a IT.

Výstupem auditu je protokol o bezpečnostně-technickém stavu předmětných prostor s identifikací rizik a se zjištěními, jakož i návrhem na vykonání doporučených opatření.

Jako klient budete předem informováni o všech vykonávaných úkonech, budete poučeni o případných rizikách a jejich vykonání bude jednotlivě podléhat vašemu souhlasu. Celý proces je neustále pod vaším dohledem. Všechny úkony jsou vykonávány až po podepsání smlouvy o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací.

Cena: od 30 €/m3 (celková suma se odvíjí od rozsahu služeb)

Mobilní hlasová komunikace patří mezi nejčastější způsoby komunikace dvou a více osob na dálku. Zároveň je jednou z nejzranitelnějších na odposlouchávání třetí stranou. I když se nám podsouvají mnohé aplikace, které většinou nezaručují bezpečnost, často jde jen o marketingový tah jejich výrobců, případně jsou to komunikační nástroje určené na zábavu. Datové přenosy jsou často nezašifrované, resp. jsou šifrované nedostatečně.

Nabízíme vám řešení v podobě aplikace Silentel. Jde o aplikaci vhodnou pro všechny dostupné mobilní operační systémy (Android, iOS, Windows, BlackBerry). Jde o řešení, při němž mezi volajícími dochází k šifrování hovorů a prakticky není možné, aby vás během hovoru mohl někdo odposlouchávat.

Řešení nabízí mezi účastníky šifrování:

 • hovorů,
 • konference,
 • kontaktů v mobilním zařízení,
 • přenosu dat,
 • přenosu zpráv,
 • úložiště dat v mobilním zařízení.

Používání aplikace je pravidelně certifikováno v zemích NATO. Jejím používáním zaručíte bezpečnost vašich hovorů a čas na vzájemná setkání s vašimi partnery.

Cena: už od 15 € na 1 zařízení/uživatele na měsíc

Obchodní setkání, jednání či porady patří mezi nejdůležitější aktivity, které je nutné ochraňovat před odposlechem či špionáží. Nabízíme vám dostupné řešení, které zabezpečuje ochranu před nežádoucím únikem rozhovoru ke třetí straně a de facto znehodnocení možnosti nahrávání. Kdokoli, kdo bude ve vaší blízkosti, nebude rozumět společné komunikaci zúčastněných. Navíc toto řešení můžete použít i v nezabezpečených prostorech a i přesto lze garantovat maximální bezpečnost před odposlechem vašeho rozhovoru třetí stranou.

Systém Druid spolehlivě ochrání uživatele před všemi formami odposlechu včetně nahrávání diktafonem nebo mobilním telefonem. Nezáleží na tom, zda je odposlouchávací prostředek ukryt v místnosti, skryt v oděvu jednoho z účastníků jednání, nebo leží na stole v bezprostřední blízkosti. Unikátní řešení je založeno na generování digitálního rušení současně s lidskou řečí. Rušení je násobně silnější než lidský hlas a není možné ho z nahrávky odstranit pomocí žádné metody . Takto zabezpečené jednání je nesrozumitelné i pro další osoby, které jsou sice přítomné, ale nekomunikují prostřednictvím systému Druid.

Dva systémy Druid lze propojit pomocí dodávaného kabelu a dosáhnout tak ochrany před odposlechem a nahráváním při jednání až 12 osob současně. Obě takto propojené jednotky generují digitální rušení a umožňují plně duplexní komunikaci mezi všemi účastníky.

Zařízení je možné používat i v terénu nebo v autě bez zdroje trvalého napájení. Stálý provoz z vestavěného akumulátoru je 4 až 6 hodin. Kapacita baterie je indikována přímo na displeji přístroje. Při napájení ze sítě je doba provozu prakticky neomezená.

Při přenášení uživatel určitě ocení dodání v odolném uzamykatelném kufříku, který je chráněn číselným kódem i mechanickým zámkem. Do kufříku se vejde celý systém včetně 4 kusů headsetů a nabíjecího adaptéru.

Druid je plně automatický, nevyžaduje žádné nastavení nebo odbornou instalaci, kterou je potřebné uskutečnit při použití běžného šumového generátoru. Jeho obsluha je rychlá a pohodlná, použít ochranu pomocí systému Druid může i nezkušený uživatel. Zařízení je kompletně vyrobeno v Evropě a může se pochlubit precizním zpracováním v kvalitním kovovém těle.

Cena zařízení: už od 2 500 €

Poskytujeme i zapůjčení od 80 €/den

Mnoho uživatelů a společností si myslí, že před únikem důležitých dat z jejich PC, resp. serverů je dokáže ochránit antivirus, resp. firewall. Ochrana dat ale není jen o jednom či dvou zabezpečeních. Jde o komplexní soubor opatření, která jsou vždy speciálně navržena pro jednotlivce nebo velkou společnost. Do pozornosti se musí dát věci, které řeší prevenci či postup opatření v případě kybernetického útoku.

 • Penetrační testování
 • Sociální inženýrství + Mystery shopping
 • Testování odolnosti koncových zařízení
 • Diagnostika a testování datových toků a propojení
 • Analýza a definování bezpečnostních standardů
 • Definování souborů validních a ověřených nástrojů
 • Definování a vytváření bezpečnostních profilů
 • Testování informační bezpečnosti – Ohodnocení zabezpečení informačního systému, infrastruktury, procesů a praktik:
  • zkoumání fyzického zabezpečení,
  • zkoumání provozní bezpečnosti,
  • zkoumání řízení/správy a politiky.

Testování fyzické bezpečnosti

 • Přístup k serverům
 • Přístup k datovým úložištím
 • Přístup k pracovním stanicím
 • Přístup k přenosným zařízením (mobil, tablet)
 • Záložní zdroje
 • Opatření proti požáru
 • Klimatizace

Testování infrastruktury

 • Síťová bezpečnost – použité bezpečnostní prvky v topologii sítě
 • Komunikační bezpečnost (e-maily, data)
 • Bezpečnost systémů (ochrana před škodlivým kódem, nespokojeným zaměstnancem, útočníkem atd.)
 • Testování a opatření proti HW rizikům
 • Bezpečnost bezdrátového připojení – wifi
 • Zálohování
 • Bezpečnost aplikací – základní úroveň

Zkoumání řízení/správy a politiky

 • Kontrola nastavených procesů bezpečnosti.
  Definované osoby, úložiště hesel pro případ nouze, dostupnost nástrojů v případě nouze atd.
 • Kontrola dokumentů (procedur, politik, návodů)
  Dokumenty by měly vymezit práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatele, procedur, které je nutné vykonávat například při odchodu zaměstnance, při katastrofě atd.
 • Sociální inženýrství
  Například pomocí telefonátu/e-mailu zjišťování informací o společnosti, zaměstnancích, heslech, vydávání se za zaměstnance, mystery shopping atd.

Výstupem testování informační bezpečnosti je protokol o stavu informační bezpečnosti s definováním rizik a zjištění, jakož i s návrhem na vykonání doporučených opatření. Zároveň bude pro klienta vyhotoven i materiál určený pro interní zaměstnance klienta jako příručka a směrnice v oblasti informační bezpečnosti. V případě zájmu klienta mu bude poskytnuto i hromadné školení pro jeho zaměstnance, případně manažery.

Cena služeb závisí na analýze rozsahu prací. Konzultace je uskutečňována speciálně pro každého klienta a je bezplatná.

TOP